ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Logo

Obchodní podmínky pro výkup na dálku

Předmět obchodování

Předmětem obchodování dle těchto všeobecných obchodních podmínek je vykupování použité stavebnice LEGO®.

Zúčastněné strany

Výkupcem je:

Saviory Bricks, s.r.o.
IČO: 09233172
DIČ: CZ09233172
se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, Česká republika.
(Po vzájemné dohodě obou smluvních stran může být výkupcem i třetí smluvní strana.)

Zákazníkem je:

každá fyzická osoba, která dosáhne 18let věku a která projeví zájem o využití možnosti prodeje.

1. Uzavření smlouvy mezi výkupcem a zákazníkem

Kupní smlouva i většina další komunikace výkupce se zákazníkem probíhá elektronickou formou, za tímto účelem je každý zákazník povinen zajistit si funkční e-mailovou adresu tak, aby s ním bylo možno tímto způsobem komunikovat. Na uvedenou adresu s ním pak bude vedena výkupcem další komunikace.

Podpis smlouvy může probíhat v papírové či elektronické podobě - záleží na preferencích zákazníka.

2. Vyplnění formuláře

Zákazník je povinen vyplnit formulář - návrh kupní smlouvy, v tomto znění:

jméno a příjmení, číslo bankovního účtu, telefonní číslo a e-mailová adresa. U dražších výkupů případně trvalá adresa, datum a rok narození, číslo OP.

Dále je nutné specifikovat předmět prodeje a to dle možností zákazníka a konkrétní verze výkupního formuláře.

3. Návrh a odsouhlasení kupní smlouvy

Po vyplnění formuláře výkupce kontaktuje v nejbližší době zákazníka (pravidla do 7 dní) s finální výkupní cenou.

V případě nedostatečných informací může výkupce kontaktovat zákazníka a požádat ho o doplnění chybějících údajů nebo může dojít také k přímému zamítnutí výkupní nabídky.

Výkupní cena je vždy finální a je na zákazníkovi, zda na ni přistoupí.

Kupní smlouva může mít dvě podoby:

Po odsouhlasení kupní ceny zákazníkem odešle výkupce návrh karty výkupu nebo kupní smlouvy na e-mailovou adresu zákazníka. Po odsouhlasení zákazník kartu výkupu nebo kupní smlouvu elektronicky podepíše, případně ji vytiskne a podepíše v papírové podobě.

Poté zákazník kupní smlouvu elektronicky podepíše nebo vytiskne a podepíše v papírové podobě.

4. Doručení zboží určeného k výkupu

Zákazník může zboží doručit:

Libovolným dopravcem, kterého vždy vybírá a hradí Výkupce (doručovací adresa se může lišit od sídla a provozoven společnosti Saviory Bricks, s.r.o.).

Po doručení zboží dopravcem má výkupce 14 dní na zaplacení sjednané výkupní ceny.

5. Závěrečná prohlášení

Zákazník prohlašuje, že všem zmíněným bodům obchodních podmínek rozuměl, je oprávněn provádět veškeré zde zmiňované transakce a zboží, které zasílá výkupci nepochází z trestné činnosti.

Tyto obchodní podmínky vešly v platnost dne 5.7.2023.